Vedtekter for NGS

- NGS er en klubb som er åpen for alle, men som kun legger tilrette for aktiviteter for de som er rundt førti år eller eldre.

- Medlem må ha registrert e-post adresse for å bli medlem

- Snowboardere fra hele landet kan søke medlemskap

- Arrangere kurs, samlinger og reiser

- Ha det gøy, både i, og utenfor bakken

- NGS er tilsluttet Norges Snowboardforbund og Norges Idrettsforbund

- NGS' medlemmer må aktivt forsøke å verve nye medlemmer fra hele landet

- Betalt 6. ferieuke på vinteren for å kun å kjøre snowboard (langsiktig mål)

 

Vedlikehold: Stein Erik Ellevseth